1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Top News

Easter Fancy Fete at Infant Mary church, Bajjodi Easter Fancy Fete at Infant Mary church, Bajjodi
Easter Fancy Fete at Infant Mary church, Bajjodi... Read more...

Easter Vigil and Holy Eucharist celebration at Infant Mary Church, Bajjodi Easter Vigil and Holy Eucharist celebration at Infant Mary Church, Bajjodi
Easter Vigil and Holy Eucharist celebration at Infant Mary Church, Bajjodi. Read more...

Good Friday liturgical celebration at Infant Mary Church, Bajjodi Good Friday liturgical celebration at Infant Mary Church, Bajjodi
Good Friday liturgical celebration at Infant Mary Church, Bajjodi Read more...

Good Friday: Way of the Cross at Infant Mary Parish, Bajjodi Good Friday: Way of the Cross at Infant Mary Parish, Bajjodi
Good Friday: Way of the Cross at Infant Mary Parish, Bajjodi. Read more...

Maundy Thursday liturgical celebration at Infant Mary Church, Bajjodi Maundy Thursday liturgical celebration at Infant Mary Church, Bajjodi
Maundy Thursday liturgical celebration at Infant Mary Church, Bajjodi. Read more...

Women’s day celebration Women’s day celebration
Women’s day celebration in our parish on 24 March, 2024. Read more...

Palm Sunday celebration at Infant Mary church, Bajjodi Palm Sunday celebration at Infant Mary church, Bajjodi
Palm Sunday was celebrated at Infant Mary church, Bajjodi, with a spiritual and liturgical solemnity. In the morning at 7.15... Read more...

Blood Donation Camp held Blood Donation Camp held
Churchill Rockerz Bajjodi and ICYM Bajjodi in association with the Indian Red Cross Society Organized a Blood Donation Camp on... Read more...

Grand Celebration of Annual Feast Grand Celebration of Annual Feast
The Annual Feast of Infant Mary Church at Bajjodi was celebrated in a grand manner on Sunday January 28th . Read more...

Infant Mary Church, Bajjodi, celebrated the Christmas with a Solemn Mass Infant Mary Church, Bajjodi, celebrated the Christmas with a Solemn Mass
The Infant Mary Church, Bajjodi, celebrated the Christmas with a Solemn Mass officiated by V Rev Fr Silvestre D’Souza, OCD,... Read more...

Read all news ...

Parish Pastoral Parishad: 2023-25

Rev. Dr. Dominic Vas
President
Mr Prakash Saldanha
Vice President
Mrs Elizabeth Pereira
Secretary

Rev. Dr. Dominic Vas
Parish Priest
Fr Cyril Menezes
Companion Priest
Fr Rayan Pinto
Resident Priest 

Upcoming Events / Announcements

Mass Timings

ಮಿಸಾಂ: ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ - ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವರಾರ್

   ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ - 5.30 ವರಾರ್
   ಆಯ್ತಾರಾ: 6.30 ಆನಿ (9.15 ವರಾಂಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್)


ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ: ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್


ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್:

ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್


ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ಥಾವ್ನ್ 9.00 ಪರ್ಯಾಂತ್ (ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ)


ಕುಮ್ಸಾರಾಂ: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ


ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಧಪ್ತರ್: ವೇಳ್:  ಸಕಾಳಿಂ    : 9.00 - 1 ವರಾರ್.

        ದನ್ಪಾರಾಂ : 2.00 - 5.30

        (ಆಯ್ತಾರಾ ರಜಾ)

       ಫೋನ್: ದಫ್ತರ್: 0824-2210600

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900