ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಬುದ್ವಾರಾ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ತಾರೀಕೆರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಬಜ್ಜೋಡಿ ಘಟಾಕಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್: ಬಾಪ್ ದೂಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ -ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ - ಮೊಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೋ
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಅಸುಂತ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
ಖಜನ್ದಾರ್ - ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೊವಿಯಸ್
ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ - ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೋ
ಸ್ತ್ರೀ ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ - ಲಿಡ್ವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್
ಯುವ ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕ್ --ಗ್ರಿಪ್ಪನ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಚಾಲಕ್ - ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ
ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ - ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900